Nasz ekoprojekt

W bieżącym roku szkolnym realizujemy „PrzedszkolE KOchające przyrodę”.

Celem projektu jest:
- podniesienie świadomości ekologicznej dzieci
- uwrażliwienie na zagrożenia dla naszej planety, spowodowane jej zaśmieceniem
- uwrażliwienie dzieci na los zwierząt, pielęgnowanie szacunku do zwierząt, wyrabianie nawyku dokarmiania zwierząt w okresie zimowym
- wyrabianie szacunku do otaczających nas przyrody, kształtowanie umiejętności pielęgnacji roślin oraz wyciągania wniosków z ich obserwacji
- wyrabianie nawyku segregowania śmieci
- wyrabianie nawyku robienia zakupów z wykorzystaniem toreb i woreczków wielokrotnego użytku
- wyrobienie nawyku używania butelek wielokrotnego użytku

Projekt przedszkolny - listopad

Wszystkie nasze listopadowe ekozadania zostały zrealizowane!

Obchody Dnia Jeża.

Ekowarsztaty dla dzieci i rodziców, podczas których szyliśmy torebki wielokrotnego użytku do zakupów warzyw i owoców.

Dokarmianie ptaków.